Dr. Mikao Usui, zakladatel metody přírodního léčení Reiki

   

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov: Rei – životodárný, Ki – energie, síla.

Dějiny tradičního reiki začínají v 19.stol., kdy Mikao Usui, rektor Došišské univerzity v japonském Kjótu začal na popud svých studentů pátrat po ztraceném poznání – léčebné síle přikládání rukou. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik.

Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, která v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících i oficiální nasazení např. v amerických nemocnicích. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů. Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami.

Jsem žákem Reiki mistryně  Mari Hall, která jako první v r. 1991 do ČR Reiki přinesla a jeden z prvních, kdo byl v roce 1993 do 1. i 2. stupně zasvěcen.

Dr. Mikao Usui

Chujiro Hayashi

Hawayo Takata

Iris Ishikura

Arthur Robertson

Rick&Emma Ferguson

Margarette Shelton

Mari Hall, Th.D

Mgr. Alex Kling

Mari Hall: The Master who brought Reiki to Europe